V ČESKÉ REPUBLICE NAPROSTO UNIKÁTNÍ KURZJAK PROHLÉDNOUT DRUHÉHO A DOKÁZAT
ODLIŠIT PRAVDU OD NEPRAVDY


- Neocenitelné zkušenosti pro manažery a všechny, kdo odpovídají za finance a výběr lidí
- Prohlédnete druhého a už nikdy nikdo vás nepřelstí
... „a tak jsem stál před zavřenou bránou vlastní firmy, přes kterou mě cizí „ochranka“ odmítla pustit s tím, že firma má nového majitele. Pochopil jsem, že jsem právě přišel o svou firmu. A to jenom proto, že jsem včas nezjistil, že můj společník se dokáže zachovat jako podvodník.....“

„Kdybych věděl, co vím teď, už by mě tak snadno nedostali. Vždyť to bylo vlastně ve skutečnosti tak snadné – jen kdybych si tehdy dostatečně jasně uvědomil, že pozoruji typické projevy lháře......“
Chcete se těmto a řadě podobných situací vyhnout i Vy?

Pokud opravdu chcete dokázat zvládat tyto situace....
této dovednosti se s využitím poznatků psychologie a neurolingvistiky
můžete naučit i Vy a Vaši manažeři!


Na tréninkovém programu se dozvíte:
PŘIHLÁŠKA:

Varianta Standard
Počet účastníků je limitován kapacitou 20 osob.
1 modul - 2 dny výkladu a tréninku: 15 600 + dph/os
Cena celkem: 15 600,- + dph/os
Smluvní ceny pro firmy a skupiny
Varianta Business
Počet účastníků je limitován kapacitou 10 osob.
Program obsahuje 3 moduly po dvou dnech, celkem 6 dní výkladu a tréninku
Cena celkem: 46 800,- + dph/os
Smluvní ceny pro firmy a skupiny
Varianta VIP
Počet účastníků je limitován kapacitou 10 osob.
Program obsahuje 3 moduly po dvou dnech, celkem 6 dní výkladu a tréninku
+ konzultace a osobní trénink v rozsahu 10 hod
Cena celkem: 81 800,- + dph/os
Smluvní ceny pro firmy a skupiny

Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon *
Zvolte kurz *
PŘIHLAŠTE SE NA TRÉNINK:
Údaje pro fakturaci
Objednavatel
Pro případ, že se neshoduje s účastníkem
Firma
E-mail *
 
Tento e-mail slouží k odeslání informací o kurzu.
Telefon
Fakturace
Ulice
Město
PSČ
IČO
DIČ
Poštovní adresa
Pokud se odlišuje od fakturační
Ulice
Město
PSČ
Poznámka


Lektor: PhDr. Jana Sládková, MBA, Master Practitioner NLP

Majitelka a ředitelka společnosti IN LINE COMMUNICATIONS, zabývající se oblastí marketingové komunikace. Specializace na psychologii trhu a reklamy.

Specializace v komunikaci: neurolingvistické programování (NLP). NLP Master Practitioner, MBA – strategické řízení, certifikace ČMS – marketingový poradce, PGS ASUP, UJEP - obor psychologie.

Absolv. program Management Training in British Industry, Management Training Programme in Lancashire Business School, účast v programu EU Menthor Athéna... Desítky kampaní pro české i zahraniční firmy, kongresů a seminářů. Specializace: neurolingvistické programování; transformační koučink